Om oss

Funktionstjänster. se är en plats för kunskap och lärande kring funktionsförsäljning och funktionsupphandling. Webbplatsen drivs av projektet ”Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag” som är delvis finansierat av Vinnova under perioden 2019-2022.

För att öka livslängden på produkter samt öka cirkulariteten i användningen av vitvaror, prövar projektet om det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart med ett system där tillverkare tillhandahåller vitvaror som en tjänst till bostadsbolag.

Fullskaliga tester görs tillsammans med vitvaruföretaget Electrolux samt bostadsbolagen SKB, Förvaltaren AB och ByggVesta AB. På sikt kommer även uppkopplade produkter att vara en del av projektet.

Bakgrund till projektet

I en enkät under förstudien till projektet konstaterades 68% av de allmännyttiga bostadsbolagen slänger vitvaror som hade kunnat lagas. De två främsta anledningarna till att vitvaror slängdes var att reparation ansågs dyrare än att köpa nytt samt att det var svårt att få tag i reservdelar.

Samtidigt finns det ett växande generellt intresse för cirkulära lösningar och nya affärsmodeller. Det gäller såväl bostadsbolag som hyresgäster. Miljövinster i form av längre livslängder för moderna produkter och laststyrning är möjliga. Då blir också frågor om juridik, ekonomi och upphandling av centralt intresse.

Några frågor som projektet arbetar med

 • Vad bör köparen av funktionstjänsten tänka på?
 • Vad bör säljaren av funktionstjänsten tänka på?
 • Vilket användarbeteende och kunskap är av betydelse?
 • Vad kan påverka miljöbelastningen positivt och negativt?
 • Vilka roller har digitala teknologier/IoT/Big Data/AI?
 • Vad skulle det offentliga göra för att underlätta och förbättra funktionsförsäljningar samt driva på innovation och konkurrens?

Projektparter och organisation

Styrgrupp

 • Förvaltaren AB, Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag. Info
 • SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Info
 • ByggVesta AB, privat fastighetsbolag. Info
 • Electrolux AB, vitvaruföretag. Info

Projektledning

 • Jan Agri, projektledare, Tricircular. Info
 • Anders Lundkvist, Ek Dr., forskningsledare. Info

Expertgrupp

 • Karl Edsjö, Electrolux. Info
 • Elisabet Hallberg, IVL. Info
 • Erik Sundin, Professor, Linköpings universitet. Info
 • Julia Klingspor, Samhall. Info
 • Tomas Rydberg, IVL. Info
 • Ingela Wickman Bois, Circular Advantage Stockholm AB. Info

Referensgrupp

 • Hyresgästföreningen. Info
 • HBV, Allmännyttans inköpsfunktion. Info