Ett scenario hur vitvarubaserade funktionstjänster kan fungera. Video från projektets förstudie.